Szanowni Państwo,

Miło mi Państwa powitać na stronach internetowych Mera S.A. W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo informacje o zakresie, rynkach działalności oraz ofercie produktowej firmy. Inwestorów zapraszamy do utworzonego specjalnie dla nich serwisu relacji inwestorskich.

Mera S.A. od 1996 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą schodów i elementów drewnianych do klatek schodowych. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie maszynowe i informatyczne służące do konstruowania schodów, sterowane cyfrowo maszyny, które w połączeniu z długoletnim doświadczeniem naszych pracowników stanowią gwarancję wysokiej jakości produktów oferowanych we własnej sieci sprzedaży spółki. Wraz z rozwojem firmy powiększa się jej struktura, która wg stanu na połowę roku 2008 obejmuje zakład główny w Lewinie Brzeskim (Polska, woj. opolskie), spółkę zależną Klon sp. z o.o. w Nowej Świętej (Polska, woj. wielkopolskie) oraz dwie spółki zależne zlokalizowane w Niemczech (Arktic - Treppentechnik GmbH, HST Treppen GmbH).

Tak zaprojektowana struktura organizacyjna, wraz z rosnącą siecią sprzedaży w kraju i za granicą, pozwala Mera S.A. na ciągły intensywny wzrost. Co istotne jest to wzrost notowany zarówno na rynku Polskim, na który trafia około połowy produkcji grupy kapitałowej Mera, jak i za granicą - w krajach Europy Zachodniej.

A. Koneczny
PrezesProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 "Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość"